By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Tržnica

Domači lokalni proizvodi

Za dober spanec

Blazinica polnjena s sivko, domač metina čaj s stekleno skodelico in inox cedilom.

Planinski raj

Krvavški čaj s stekleno skodelico z inox cedilom.

Paket dveh čajev

Dve vrečki domačega čaja po izbiri (krvavški ali šipkov, metin ali lipov), skodelica z inox cedilom.

Macesnovec in goveja salama

Domača goveja salama cca 450g, Macesnovec 0,37L (žganje v katerem so namočeni mladi macesnovi vršički)

Krvavški čaj z medom

Domač med 0,5 kg, krvavški čaj (mešanica izbranih zelišč nabranih na planini), steklena skodelica in inox cedilo.

Goveja salama z desko

Domača goveja salama (450 g) z leseno desko
Podrsni v levo